Kielenkääntäjä

Kielenkääntäjät.fi on suomalainen, nykyaikainen ja kustannustehokas käännöspalveluiden tarjoaja. Sen toiminnan keskiössä on tehokas sähköisten ratkaisujen käyttö, joka mahdollistaa tavallista nopeammat hinta-arviot ja työn välityksen pätevälle ammattikääntäjälle sekä tältä takaisin asiakkaalle.

Työntekijöidemme verkoston muodostavat tarkoin ennakkomenetelmin valitut, kokeneet kielenkääntäjät, joiden erikoistumisalaa ovat käännökset suomen, englannin, ruotsin, venäjän ja viron kielten välillä.

Valintaprosessissa painotamme akateemisen taustan ohella todistettua työkokemusta monien alojen sisältöjen kääntämisestä, minkä ansiosta kauttamme löytyvät kielenkääntäjät niin yleisten tekstien, markkinointisisältöjen, laillisten asiakirjojen kuin teknisten oppaiden lokalisointiin.

Hinnoittelu

Selkeyden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi hyödynnämme käännöspalveluissamme sanaperusteista hinnoittelua, joka vaihtelee eri kieliparien välillä. Perusteksteihin sovellettava skaala on 0,07–0,15 €/sana, joka lasketaan alkuperäisen asiakirjan pituuden perusteella. Käännöstyön hintaa nostavia tekijöitä ovat yleisimmin tiukka määräaika, sisällössä käytetyn kielen vaativuus (esim. tekniset tai lailliset tekstit) sekä erityispyynnöt käännösalustasta tai asiakirjan muodosta.

Yleinen hintatasomme on useimpia muita suomalaisia käännösyrityksiä edullisempi, koska käytössämme ei ole fyysistä toimistoa tai tähän liittyviä kiinteitä kuukausikuluja. Tarkan seulonnan läpi käyvät kääntäjämme tekevät työnsä tarkoitukseen soveltuvista, itse valitsemistaan tiloista käsin. Tämän tuoma joustavuus näkyy yrityksessämme myös laajempina toimiaikoina, minkä ansiosta pystymme vastaamaan tarpeeseen tavallista nopeammin.

Toimitusajat

Tehokkaan sähköisen työvoimanhallinnan ansiosta tuotamme käännöksiä huomattavasti muita toimijoita nopeammin. Parhaillaan pystymme kääntämään sekä oikolukemaan jopa 4 000 sanan asiakirjan vain 24 tunnin sisällä.

Käännösnopeuteen vaikuttaa asiakirjan kielen vaativuuden ohella kääntämiseen käytettävä ohjelmisto sekä kääntäjien saatavuus valitulle kieliparille. Kaikista helpoiten saatavilla on kääntäjä englanti-suomi -parille, kun taas kielenkääntäjä suomi-venäjä -parille on ajoittain vaikeampaa saada korkean kysynnän ja osaavan henkilöstön harvinaisuuden myötä. Toimitusaika sovitaan kuitenkin aina etukäteen ja tapauskohtaisesti.

Miksi juuri Kielenkääntäjät.fi?

Nopea

Tehokas sähköisten menetelmien käyttö mahdollistaa huomattavasti tavallista nopeamman käännösprosessin – alusta loppuun.

Edullinen

Sanaperusteisen hinnoittelun sekä kääntäjien joustavan käytön ansiosta hintamme ovat markkinoita alemmat.

Joustava

Kääntäjämme pystyvät vastaamaan muun muassa käännösohjelmistoa koskeviin erityistarpeisiin sekä tiukkoihin määräaikoihin.

Selkeä

Hinnoittelu ja toimitusaika sovitaan aina ennalta ja tapauskohtaisesti juuri kääntämistä kaipaavien sisältöjen perusteella.

Laadukas

Tiukka esiseulonta ja syvällisen työkokemuksen edellytys takaavat, että asiakirjasi kääntää aihealueella pätevä, luotettava kääntäjä.

Toiminnassa
0
Vuotta
Yli
0
Maassa
Yli
0
Kieltä
Työllistää yli
0
Kääntäjää

Enemmän, kuin kielenkääntäjä

Toimintaamme ohjaa ymmärrys siitä, ettei kääntämisessä tärkeintä ole läheskään aina pelkän suoran merkityksen muotoilu kohdekielellä. Sanonnat, sivustojen navigointi sekä mainoslausumat ovat esimerkkejä asiayhteyksistä, joissa tehokas kääntäminen edellyttää usein syvällisempää, asiakirjan ulkopuolista alan käytäntöjen ymmärrystä.

Laadukkuuden sekä asiakkaidemme tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi asetamme rekrytoidessa etusijalle ne kielenkääntäjät, jotka osoittavat vahvan kyvyn tekstien lokalisoinnissa, eli kohdeyleisön kulttuurin sekä sisällön tavoitteet huomioivassa kääntämisessä. Asiakkaanamme sinun ei siis tarvitse huolehtia siitä, välittääkö asiakirja haluamasi viestin luontevasti alalle yleisellä tavalla.

Palvelumme sähköisyys taas puolestaan varmistaa, että asiakkaidemme on mahdollista palkata luotettava kielenkääntäjä tiukallakin aikataululla. Kielenkääntäjät valitessamme priorisoimme kyvyn sähköisten alustojen joustavaan käyttöön sekä tehokkaaseen viestintään, mikä tekee alalle tavanomaisesta hitaasta, yksiulotteisesta ja joustamattomasta toimintamallista notkean, nopean ja toimintavarman.

Kääntäjä suomi-englanti

Yksi suosituimmista palveluistamme on kielenkääntäjä englanti-suomi ja suomi-englanti -pareille. Jatkuvasti kansainvälistyvässä maailmassa yleisin kommunikoinnin kieli on englanti, ja siksi niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin on yleensä jossain vaiheessa maailmanvaltaustaan käännettävä tekstejä kotimaan kieleltä englantiin tai toisin päin.

Kielenkääntäjät.fi englanti-suomi -kääntäjä poikkeaa muista alan ammattilaisista sillä, että tämä huomioi käännöstyössä sekä kulttuurilliset että kieliopilliset erot. Vaikka britti- ja amerikanenglanti ovat kirjallisessa muodossaan suurimmilta osin samanlaiset, on merkittäviä eroja esimerkiksi tiettyjen sanojen kirjoitusmuodoissa, mitoissa sekä päivämäärien ilmoittamisessa.

Asiantunteva kielenkääntäjä suomi-englanti -parille varmistaa, että käännös on yhtenäinen, eikä sekoita englannin kieltä käyttävien eri maiden käytäntöjä toisiinsa saman tekstin sisällä.

Englanti-suomi sekä suomi-englanti -kääntäjä on palvelumme kysytyin sekä saatavuudeltaan vahvin kielellinen asiantuntija. Työntekijöidemme verkosto on tälle kieliparille laaja, minkä ansiosta pystymme vastaamaan myös tiukan määräajan projekteihin varsin hyvin.

Esimerkiksi näitä käännämme

Markkinointitekstit

Blogitekstit

Lehdistötiedotteet

Artikkelit

Kääntäjä suomi-ruotsi

Ruotsin läheinen sijainti sekä kielen asema kotimaan toisena virallisena kielenä on varmistanut, että kielenkääntäjä suomi-ruotsi -kieliparille on pysyvästi yksi suosituimmista lokalisointimme osa-alueista. Osaava suomi-ruotsi -kääntäjä on välttämätön osa kommunikaatiota länsinaapurin liikekumppaneiden, asiakaskuntien tai vain jo Suomen länsirannikolla asuvien kuluttajien kanssa.

Vaikka ruotsin kieltä osaa ja ymmärtää Suomessa ainakin jossain määrin suuri osa väestöstä, on työn, opintojen tai viranomaistahojen yhteydessä ehdottomaan suositeltava valita työhön osaava ruotsi-suomi -kääntäjä.

Kulttuureiltaan – ja toisinaan myös sanoiltaan – Ruotsi ja Suomi ovat läheisyytensä myötä varsin samankaltaisia. Tämä voi olla eri sisältöjä lokalisoitaessa sekä etu että haitta, sillä esimerkiksi lainasanojen yleisyys johtaa usein kummallisiin kömmähdyksiin, kun suomen sanoista pyritään muuntamaan ulkoisesti samaa rakennetta muistuttavia ruotsin sanoja – tai toisin päin. Itse tehty käännös ei tällaisten inhimillisten virheiden myötä usein ole kannattava pyrkimys.

Kuten muillakin kielillä, osaa asiantunteva kielenkääntäjä ruotsi-suomi -kieliparilla huomioida myös ääneen sanomattomat erot erilaisissa käytännöissä, kuten sähköpostien, osoitteiden tai nettisivujen rakenteessa – tai ihan vain eri sanojen sivumerkityksissä. Kielenkääntäjät.fi kautta on helppoa ja nopeaa löytää maiden käytäntö- ja kulttuurierot syvästi tunteva kääntäjä ruotsi-suomi -parille.

Kääntäjä suomi-venäjä

Suomen vieraskielisistä ryhmistä suurin on venäjän kieltä puhuva väestö. Iso osa etenkin itärajan lähellä tapahtuvasta liiketoiminnasta edellyttää tehokasta kielen käyttöä, jossa suureksi avuksi on osaava suomi-venäjä -kääntäjä. Kulttuurilliset erot itänaapurin kanssa ovat yhä jossain määrin merkittävät, ja tämä näkyy mainonnassa, liiketoiminnan käytännöissä sekä ihmisten välisissä keskusteluissa.

Osaava kielenkääntäjä venäjä-suomi -kieliparille tiedostaa erot muun muassa kohteliaisuutta koskevissa käytännöissä sekä monin tavoin vanhoillisarvoisemmassa kulttuurissa. Lännen ja idän väliset poliittiset jännitteet sekä lännen kulttuurillinen muutos ovat tietysti luoneet joihinkin venäjän kielen sanoihin huomaamattomia mielleyhtymiä, jotka voivat esimerkiksi tehdä Suomessa neutraalista sanasta Venäjällä tunnelataukseltaan negatiivisen.

Viestinnän tai mainonnan tavoitteissa onnistuminen edellyttääkin, että kääntäjä venäjä-suomi -parilla on kielellisen lahjakkuuden ohella kytköksissä maan kulttuuriin ja pysyy sen muutoksissa mukana.
Venäjä-suomi -kääntäjä on palvelussamme ymmärrettävästi yksi suosituimmista hauista, minkä vuoksi kieliparin kääntäjiä löytyy verkostostamme paljon.

Kääntäjä suomi-viro

Viro on yksi Euroopan nopeimmin digitalisoituvista sekä kasvavista talouksista, ja läheisen sijaintinsa myötä haluttu sijoituskohde ja yhteistyökumppani myös monelle suomalaisyritykselle. Kielenkääntäjä viro-suomi -kieliparille on kysynnältään yksi vakaimmin kasvavista, sillä vaikka Viron houkuttelevuus matkailun kohteena on jo hiipunut huipustaan, on maa monipuolistanut talouttaan tehokkaasti etenkin palveluiden ja rakentamisen aloille.

Suomessa on totuttu matkailun kokemusten myötä siihen, että Virossa asuvat osaavat usein suomea ja hoitavat kommunikoinnin mieluummin jopa suomeksi kuin englanniksi. Suomen kielen opetus virolaisissa kouluissa on kuitenkin vähentynyt kuluneen vuosikymmenen aikana huomattavasti, eikä nuorempi sukupolvi välttämättä osaa enää suomea. Apuun tarvitaankin näin usein kääntäjä viro-suomi -kieliparille.

Ammattitaitoinen suomi-viro -kääntäjä auttaa varmistamaan tehokkaan ja molempia osapuolia hyödyttävän viestinnän sekä liiketoimintasuunnitelmat maiden edustajien välillä. Vaikka Viroa ja Suomea pidetäänkin yleisesti toisiaan läheisesti muistuttavina kansoina, on kielessä sekä kulttuurissa yhä merkittäviä eroja. Kielenkääntäjät.fi:n viro-suomi -kääntäjä osaa huomioida erot arvoissa sekä talouksien muutoksessa ja välttää hämmennystä aiheuttavia kömmähdyksiä.

Kielenkääntäjät tukee kansainvälistä voittoa tavoittelematonta järjestöä

kielenkääntäjät.fi tukee voittoa tavoittelematonta Kivaa, joka tarjoaa mikrolainoja yksityishenkilöille, opiskelijoille, yhteisöille ja yrittäjille – ensisijaisesti kolmannessa maailmassa – yrityksen perustamiseen tai kasvattamiseen tai perheensä parempaan hoitoon.